Vývoj

Usilovně pracujeme na vývoji zařízení, díky kterému budeme schopni vyrobenou elektřinu ze solárních panelů směřovat přímo do baterie elektromobilu, bez potřeby dalších měničů a střídačů napětí.


Hlavní součástí hybridních elektráren je Hybridní měnič, který má vstup z baterií pro ostrovní režim a vstup z distribuční sítě pro přepnutí na tuto zálohu.

Jedná se o měnič napětí a nabíječku v jednom. Zahrnuje čistě sinusový měnič, adaptivní nabíjení, hybridní technologii PowerAssist a další funkce pro integrace do různých typů systémů. Vybaven je jedním AC vstupem pro připojení distribuční sítě, nebo např. generátoru. Výstup AC1 zajistí dodávky energie bez přerušení např. v režimu UPS MultiPlus a převezme napájení připojených spotřebičů za méně než 20 milisekund v případě výpadku distribuční sítě, nebo generátoru. Druhý výstup je funkční pouze tehdy, je-li AC vstup připojený k distribuční síti, či generátoru. Zátěž, u které nechceme, aby vybila akumulátory, je tedy možné připojit k tomuto výstupu a bude napájena pouze z AC zdroje.


V našem vývoji nyní pracujeme na unikátním regulátoru, který by mohl ušetřit až cca 20% ze ztrát výkonu v měniči a transformátoru nabíječky.


Díky propouštění stejnosměrného napětí přímo ze solárních panelů při napájení auta by nemuselo docházet k transformaci. V případě že by solární panely netvořili dostatečný výkon, připojili by se baterie z uložiště pro stabilní a rychlé nabíjení a teprve při poklesu kapacity v bateriích by došlo k doplnění příkonu ze sítě, nebo z generátoru.


Současné řešení versus naše řešení, na kterém pracujeme.
 
Copyright ©Monika-energy 2023. All right reserved.